EL 22

63.NB/12System för reservkraft - system med mobila kolvmotordrivna generatoraggregat

AMA

Inmatningsenhet

Anslutning av reservkraftaggregat ska göras... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta SEK Handbok 447.

Ange

 • om motor, generator och batteri...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutningsdon:

  sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan