EL 22

63.MStrömförsörjningssystem för elkraftsystem

RA

Ange under aktuell kod och rubrik för respektive... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan