EL 22
|
RA
Strömförsörjningssystem för elkraftsystem - system med transformator
Generation 
EL 22

63.M/4Strömförsörjningssystem för elkraftsystem - system med transformator

RA

Ange

  • systemuppbyggnad
  • principiellt utförande och...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • isolertransformator:

    transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna (SS 4364000); jämför skyddstransformator

  • överströmsskydd:

    anordning som är avsedd att frånkoppla en elektrisk krets om strömmen som flyter i kretsen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid (SS 4364000)

Till toppen av sidan