EL 22
|
RA
Omriktarsystem
Generation 
EL 22

63.LOmriktarsystem

RA

System och funktioner

Ange under aktuell kod och rubrik typ... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • omriktare:

    även strömriktare anordning som med utnyttjande av ledningsbanor med ventilverkan eller av mekaniska kopplingsdon omvandlar växelström till likström (likriktare) likström till växelström (växelriktare) växelström av viss frekvens till växelström av annan frekvens (omriktare)

Till toppen av sidan