EL 22

63.K/23Faskompenseringssystem - system med övertonsfilter

AMA

Systemet ska utföras med filter bestående av kondensatorer... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att riktlinjer om vilken övertonshalt som kan accepteras... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • nominell spänning:

    (för en installation:) den spänning för vilken en installation eller del av en installation är bestämd (SS 4364000) Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom tillåtna toleranser.

Till toppen av sidan