EL 22
|
AMA RA
Faskompenseringssystem - system med kondensatorbatterier för högspänning
Generation 
EL 22

63.K/21Faskompenseringssystem - system med kondensatorbatterier för högspänning

RA

Ange

  • om underspänningsskydd ska installeras....
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • neutralpunkt:

    mittpunkten i ett stjärnkopplat flerfassystem eller jordad mittpunkt i ett enfassystem (SS 4364000)

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan