EL 22

63.JD/3Drivsystem med varvtalsstyrd motor - system med likströmsmotor

RA

Ange

  • typ av likriktare, till exempel helstyrd, halvstyrd,...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fältmatare:

    (i motordriftsystem:) likriktare avsedd för matning av en motors fältlindning

Till toppen av sidan