EL 22

63.JD/1Drivsystem med varvtalsstyrd motor - system med asynkronmotor

RA

Ange om motordriften ska matas från en särskild matningspunkt... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

Till toppen av sidan