EL 22
|
AMA RA
Motordriftsystem
Generation 
EL 22

63.JMotordriftsystem

AMA

Elektriska drivsystem ska vara anpassade till det... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • användningsområden samt i vilken omfattning...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • driftart:

  (i motordriftsystem:) en motors uteffekt som funktion av tiden Driftarter benämnda S1–S10 finns redovisade i SS-EN 60034-1.

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på en egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • startspärr:

  (i motordriftsystem:) funktion med omkopplare monterad i startkopplares manöverkrets som förhindrar inkoppling av motor

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med bland annat låsanordning och lägesindikering

Till toppen av sidan