EL 22

63.H/3Elvärmesystem - system med värmefolie

AMA

Värmefolie som används som golvvärme får inte placeras under... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange när värmefolie används som golvvärme var rumsinredning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

Till toppen av sidan