EL 22
|
AMA RA
Elvärmesystem - system med radiatorer e d
Generation 
EL 22

63.H/1Elvärmesystem - system med radiatorer e d

AMA

Styrning och övervakning

Central styrning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Styrning och övervakning

Central styrning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrcentral:

    (i rörpostsystem:) apparatskåp e d innehållande huvuddelen av systemets styrutrustning

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan