EL 22

63.GCLjustunnelsystem

RA

Ange

  • diameter
  • längd
  • dagsljusdimmer
  • styrning av...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan