EL 22

63.FHDBelysningssystem för vägledande skyltning

AMA

Systemet ska lysa permanent och ge avsedd belysning under minst... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta AFS 2020:1 § 98 och BBR avsnitt 5:341 beträffande... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • nödbelysning:

    belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfaller (SS-EN 1838)

  • skyltning:

    text eller symbol som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

Till toppen av sidan