EL 22
|
AMA RA
Nödbelysningssystem
Generation 
EL 22

63.FHBNödbelysningssystem

AMA

Nödbelysningen ska ge avsedd belysning under minst 1 timme... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta SS-EN 1838, SS-EN 50171, SS-EN 50172 och FSN´s guide... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • driftrum:

  utrymme som endast är tillgänglig för elektrisk fackkunniga personer eller (elektrisk) instruerade personer (SS 4370102) Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri- och omformarrum med större kopplingsutrustningar.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • kopplingsutrustning:

  kombination av en eller flera säkringar och/eller elkopplare med därtill hörande styr-, mät-, skydds- och reglerutrustning, komplett monterad med alla inre elektriska och mekaniska förbindningar och övriga byggdelar, såsom kapslingar och stativ (SS 4364000)

 • nödbelysning:

  belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfaller (SS-EN 1838)

 • skyltning:

  text eller symbol som har till syfte att varna, informera, förbjuda eller liknande; jämför märkning

Till toppen av sidan