EL 22
|
RA
Nödbelysnings- och reservbelysningssystem
Generation 
EL 22

63.FHNödbelysnings- och reservbelysningssystem

RA

Beakta att SS-EN 50172 som specificerar belysning... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • utrymningsbelysning:

    del av nödbelysning avsedd att närhelst människor befinner sig i lokalen säkerställa att nödutrymningsvägen är tydligt igenkännbar och kan användas på säkert sätt (SS-EN 50172)

Till toppen av sidan