EL 22

63.FBelysnings- och ljussystem

AMA

Armaturer ska anslutas så att jämn... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

Riktvärden för belysningsstyrkor och begränsning av... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elkopplare:

  apparat som är avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor med öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare) (SS 4364000)

 • jordfelsbrytare:

  en mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

 • ljusarmatur:

  komplett utrustning (lamphållare, kupor, armar och dylikt) för en eller flera glödlampor, urladdningslampor eller andra ljuskällor (TNC 95)

 • nominell spänning:

  (för en installation:) den spänning för vilken en installation eller del av en installation är bestämd (SS 4364000) Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom tillåtna toleranser.

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan