EL 22
|
AMA RA
Transformator- och fördelningssystem
Generation 
EL 22

63.CTransformator- och fördelningssystem

Begreppsbestämningar

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • driftrum:

  utrymme som endast är tillgänglig för elektrisk fackkunniga personer eller (elektrisk) instruerade personer (SS 4370102) Exempel på driftrum är vissa generator-, transformator-, batteri- och omformarrum med större kopplingsutrustningar.

 • elrum:

  rum eller plats, annat än driftrum, avsett för elektriska kopplingsutrustningar där även annan gemensam utrustning, till exempel teleutrustning, kan placeras (SS 4370102) Elrum är utrymmen som är avskilda från övriga utrymmen och som av praktiska skäl används för placering av kopplingsutrustning. Elrum kan vara försedda med låsbara dörrar.

 • fält:

  (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201) Fält kan även utgöras av centralutrustning, kopplingslåda eller dylikt.

 • inspektion:

  undersökning av elinstallationen med alla lämpliga sinnen för att fastställa att elmaterielen är vald och installerad på ett korrekt sätt (SS 4364000)

 • ljusbågsvakt:

  optisk sensor som används för att detektera elektriska överslag och styr frånkoppling av övervakad anläggning

Till toppen av sidan