EL 22
|
RA
Högspänningsnät
Generation 
EL 22

63.BBHögspänningsnät

Begreppsbestämningar

  • nominell spänning:

    (för en installation:) den spänning för vilken en installation eller del av en installation är bestämd (SS 4364000) Den verkliga spänningen kan avvika från den nominella spänningen inom tillåtna toleranser.

Till toppen av sidan