EL 22
|
AMA RA
KANALISATIONSSYSTEM
Generation 
EL 22

61KANALISATIONSSYSTEM

AMA

System och funktioner

Kanalisationssystem ska vid... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

RA

System och funktioner

Beakta att kanalisationssystemet ska... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • elinstallationsrör:

  elinstallationsrör eller rör är sammanfattande benämningar på styva rör typ vp-rör, metallrör, flexibla rör, böjliga rör, spiralslang, slang, etc som ska rymma kablar

 • kanalsystem:

  även ledningskanalsystem sammanfattande benämning på kanal och kanaldetaljer, som tillsammans utgör en fabriksmässigt tillverkad enhet, vilken är avsedd för dold eller utvändig montering Kanalsystem kan utgöras av ellistsystem, golvkanalsystem, installationskanalsystem, elkanalsystem, vårdrumspaneler.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom

Till toppen av sidan