EL 22

61/2Kanalisationssystem - kabelstegar, kabelrännor och trådstegar

RA

Beakta

  • att fritt utrymme för vertikal kabelförläggning ska...
Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan