EL 22

61/1Kanalisationssystem - kanaler

AMA

Enkelisolerade kablar i kanalsystem som inte tillhör samma... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • golvkanalsystem:

    kanalsystem avsett företrädesvis för mantlade kablar och för helt eller delvis dold förläggning i golv samt försett med golvboxar, brunnar eller pelare för installationsapparater

  • installationskanalsystem:

    kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, oftast i fönsterbänksnivå, vanligtvis försett med skarvar och avgreningar samt installationsapparater

  • kanalsystem:

    även ledningskanalsystem sammanfattande benämning på kanal och kanaldetaljer, som tillsammans utgör en fabriksmässigt tillverkad enhet, vilken är avsedd för dold eller utvändig montering Kanalsystem kan utgöras av ellistsystem, golvkanalsystem, installationskanalsystem, elkanalsystem, vårdrumspaneler.

Till toppen av sidan