GIVARE

Begreppsbestämningar

 • anslutningspunkt:

  den punkt vid vilken elektrisk energi överförs till en installation (SS 4370140)

 • börvärde:

  en storhets önskade värde i visst ögonblick (TNC 98); jämför ärvärde    Om inte annat sägs avses med börvärde det önskade värdet för den reglerade storheten.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • givare:

  don som mäter,  indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • mätomvandlare:

  även givare don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • styrfunktionsenhet:

  enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, t ex förstärkning, kompensering, sekvensstyrning

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • vakt:

  givare, speciellt avsedd för övervakning

Till toppen av sidan