ANORDNINGAR FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

Begreppsbestämningar

  • anslutningsdon:

    sammanfattande benämning på olika slags uttag, intag, skarvdon och dylikt

  • spänningsutjämning:

    åtgärd för att mellan föremål utjämna spänningar som uppkommit på grund av åsköverspänningar, elektrostatisk uppladdning, elektrisk influens med mera; jämför potentialutjämning

Till toppen av sidan