Elektriska kallrasskydd

Begreppsbestämningar

  • installationskanalsystem:

    (fönsterbänksystem, fönsterbänkskanaler) kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, oftast i fönsterbänksnivå, vanligtvis försett med skarvar och avgreningar samt installationsapparater för starkström och för svagström

Till toppen av sidan