Elektriska rumsvärmeapparater

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 98)    Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • styrdon:

    don som direkt påverkar styrstorheten och ìnnehåller enheter för energiomvandling eller energiomformning (SS 4010601)    När styrdon av mekanisk typ avses får även termen ställdon användas.

  • tillhandahålla:

    ställa till förfogande utan ersättning såvida inte särskilt anges att ersättning ska utgå (TNC 95)

Till toppen av sidan