LJUSARMATURER FÖR NÖDBELYSNING, VÄGLEDNINGSARMATURER M M

Begreppsbestämningar

  • varselmärkning:

    märkning med skyltar eller sjövägmärken som varnar eller ger information om hur man ska förhålla sig med hänsyn till risk för person eller sakskada på grund av el (ELSÄK-FS 2008:2)

  • nödbelysning:

    belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfallit (SS-EN 1838)

Till toppen av sidan