EL 16

SMBELUTTAG

RA

Ange typ av uttagssystem, till exempel... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Explosionsskyddade uttag

Den i RA åberopade SEK Handbok 427... Köp AMA EL Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fält:

    (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

  • jordfelsbrytare:

    mekanisk elkopplare som är konstruerad att sluta, bära och bryta strömmar under normala driftförhållanden och medföra öppning av kontakterna då restströmmen uppgår till ett för olika förhållanden givet värde (SS 4364000)

Till toppen av sidan