UTRUSTNING FÖR SOLKRAFT

Begreppsbestämningar

  • elmateriel:

    materiel som är använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, till exempel maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål (SS 4364000)

Till toppen av sidan