KANALSYSTEM

Begreppsbestämningar

 • golvkanalsystem:

  kanalsystem avsett företrädesvis för mantlade kablar och för helt eller delvis dold förläggning i golv samt försett med golvboxar, brunnar eller pelare för installationsapparater för starkström och svagström

 • installationskanalsystem:

  (fönsterbänksystem, fönsterbänkskanaler) kanalsystem, avsett för montering på eller i vägg, oftast i fönsterbänksnivå, vanligtvis försett med skarvar och avgreningar samt installationsapparater för starkström och för svagström

 • kanalsystem:

  även ledningskanalsystem sammanfattande benämning på kanal och kanaldetaljer, som tillsammans utgör en fabriksmässigt tillverkad enhet, vilken är avsedd för dold eller utvändig montering    Kanalsystem kan utgöras av ellistsystem, golvkanalsystem, installationskanalsystem, elkanalsystem, vårdrumspaneler.

 • ledningskanalsystem:

  även kanalsystem sammanfattande benämning på kanal och kanaldetaljer, som tillsammans utgör en fabriksmässigt tillverkad enhet, vilken är avsedd för dold eller utvändig montering    Kanalsystem kan utgöras av ellistsystem, golvkanalsystem, installationskanalsystem, elkanalsystem, vårdrumspaneler.

 • potentialutjämning:

  elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

Till toppen av sidan