APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

Begreppsbestämningar

 • elmateriel:

  materiel som är använd för sådana ändamål som generering, omvandling, överföring, fördelning eller nyttiggörande av elektrisk energi, till exempel maskiner, transformatorer, mätinstrument, skyddsapparater, ledningssystem, apparater och bruksföremål (SS 4364000)

 • servisledning:

  ledning med vilken kundanläggning ansluts till nätägarens distributionsnät (SS 4370140)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan