Åtgärder för el- och teleinstallationer

Begreppsbestämningar

  • drift:

    verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • friledning:

    luftledning med fritt från varandra upphängda ledare med tillbehör såsom isolatorer och fästdetaljer (ELSÄK-FS 2008:1)

Till toppen av sidan