Utförda undersökningar av rulltrappssystem och rullrampssystem

Begreppsbestämningar

  • rulltrappa:

    maskindriven anordning med sammanhängande rörliga trappsteg för transport av personer mellan olika nivåer

  • styrning:

    avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

Till toppen av sidan