Utförda undersökningar av system för spänningsutjämning och elektrisk separation

Begreppsbestämningar

  • spänningsutjämning:

    åtgärd för att mellan föremål utjämna spänningar som uppkommit på grund av åsköverspänningar, elektrostatisk uppladdning, elektrisk influens med mera; jämför potentialutjämning

Till toppen av sidan