RULLTRAPPSSYSTEM OCH RULLRAMPSSYSTEM

Begreppsbestämningar

 • huvudelkopplare:

  elkopplare i huvudledning (SS 4370140)

 • lyfthöjd:

  (i hissystem:) vertikalt avstånd mellan det nedersta och det översta stannplanet (SS 763500)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • rullramp:

  maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

 • rulltrappa:

  maskindriven anordning med sammanhängande rörliga trappsteg för transport av personer mellan olika nivåer

 • styrning:

  avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning (TNC 98)    Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601.

 • säkerhetsbrytare:

  handmanövrerad lastfrånskiljare med låsanordning, lägesindikering och i vissa fall hjälpkontakter – ej utrustad med don för avståndsmanövrering eller automatisk till- och frånslagning – avsedd att frånskilja elektrisk anläggningsdel före elektriskt eller mekaniskt arbete och avsedd att hindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggningsdel (SEK Handbok 418)    Begreppet säkerhetsbrytare står således inte för en viss elkopplare, utan avser användningen av en på ett visst sätt utrustad lastfrånskiljare, dess inkoppling i anläggningen samt alla rutiner som gäller för dess användande och handhavande.

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan