Funktion för färdriktningsindikering för trafikanter

Begreppsbestämningar

  • gränssnitt:

    kontaktyta mellan olika funktioner eller delar i ett system (Svenska datatermgruppen)

Till toppen av sidan