Styrsystem för kontinuerlig drift med beredskapshastighet i installation med rulltrappa eller rullramp

Begreppsbestämningar

 • manöverdon:

  del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en manuell handling (SS-EN 60204-1)

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • rullramp:

  maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

 • rulltrappa:

  maskindriven anordning med sammanhängande rörliga trappsteg för transport av personer mellan olika nivåer

Till toppen av sidan