Styrsystem för kontinuerlig drift i installation med rulltrappa eller rullramp

Begreppsbestämningar

  • drift:

    verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • rullramp:

    maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

  • rulltrappa:

    maskindriven anordning med sammanhängande rörliga trappsteg för transport av personer mellan olika nivåer

Till toppen av sidan