Drivsystem i installation med rulltrappa eller rullramp - system med fullständig frekvensomriktning

Begreppsbestämningar

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

  • rullramp:

    maskindriven anordning med rörlig ändlös bana (till exempel av lameller eller band) för transport av personer antingen på samma nivå eller mellan olika nivåer

  • rulltrappa:

    maskindriven anordning med sammanhängande rörliga trappsteg för transport av personer mellan olika nivåer

Till toppen av sidan