Nödsignalsystem i hissinstallation

Begreppsbestämningar

 • hisskorg:

  lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr (SS 763500)

 • hydraulhiss:

  hiss vars korg eller flak direkt eller via linor eller kedjor bärs upp av en eller flera hydraulcylindrar (SS 763500)

 • nödbelysning:

  belysning avsedd för användning när strömförsörjningen till den normala belysningen bortfallit (SS-EN 1838)

 • skötsel:

  driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial (Aff-definitioner 10)    Exempel på åtgärder som ingår i skötsel är justering av dörrar, inställning av brännare, städning, renhållning, snöröjning, byte av luftfilter, påfyllning av kolpulver i en kopieringsmaskin och uppdatering av ett arkiv. (i elinstallation:) all verksamhet inklusive arbete som behövs för att elinstallationen ska fungera. Detta innefattar kopplingsarbete, styrning, övervakning och underhåll liksom både elektriskt och icke-elektriskt arbete (SS 4364000)

 • tillsyn:

  systematisk övervakning och kontroll av anläggningens utförande och skick samt vid behov underhåll så att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom (SEK Handbok 417)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan