Brandlarmsfunktion

Begreppsbestämningar

 • brandcell:

  utrymme i byggnad avskilt på sådant sätt att en brand där kan hindras sprida sig till annat utrymme i byggnaden under viss tid, bestämd med hänsyn till byggnadens ändamål och höjd (TNC 95)

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplann transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2012:11 H14)

 • hisskorg:

  lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr (SS 763500)

 • stannplan:

  nivå i en byggnad eller byggkonstruktion avsedd för lastning och lossning av hisskorgen (EN 12159:2000)

Till toppen av sidan