Styrsystem i varuhissinstallation

Begreppsbestämningar

  • hisskorg:

    lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr (SS 763500)

  • stannplan:

    nivå i en byggnad eller byggkonstruktion avsedd för lastning och lossning av hisskorgen (EN 12159:2000)

Till toppen av sidan