Styrsystem i varuhissinstallation - system med destinationsknappar vid varje stannplan

Begreppsbestämningar

  • stannplan:

    nivå i en byggnad eller byggkonstruktion avsedd för lastning och lossning av hisskorgen (EN 12159:2000)

Till toppen av sidan