Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - trafiksystem till hissar i vårdmiljö

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplann transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2012:11 H14)

  • stannplan:

    nivå i en byggnad eller byggkonstruktion avsedd för lastning och lossning av hisskorgen (EN 12159:2000)

  • trafiksystem:

    (i hissystem:) styrsystem för hissbatteri avsett att automatiskt anpassas till variationer i trafikens intensitet och riktning

Till toppen av sidan