Styrsystem i installation med persontillåtna hissar i grupp - trafiksystem till personhissar

Begreppsbestämningar

 • drift:

  verksamhet som syftar till att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 98); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • hiss:

  motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplann transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2012:11 H14)

 • hisskorg:

  lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr (SS 763500)

 • manöverdon:

  del av en anordning som är avsedd att påverkas genom en manuell handling (SS-EN 60204-1)

 • märklast:

  den högsta last för vilken hissen är konstruerad

 • stannplan:

  nivå i en byggnad eller byggkonstruktion avsedd för lastning och lossning av hisskorgen (EN 12159:2000)

 • trafiksystem:

  (i hissystem:) styrsystem för hissbatteri avsett att automatiskt anpassas till variationer i trafikens intensitet och riktning

Till toppen av sidan