Styrsystem i installation med ensam persontillåten hiss - direktstyrning med lagrade impulser

Begreppsbestämningar

  • hiss:

    motordriven lyftanordning med hisskorg, plattform eller annat lastbärande del som är avsedd för permanent uppställning och som styrs av gejder, väggar, saxarmssystem eller liknande, och som mellan fasta stannplann transporterar personer, personer och gods eller enbart gods när det gäller varu- och småvaruhissar (BFS 2012:11 H14)

  • hisskorg:

    lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr (SS 763500)

  • hålldon:

    styrdon som fordrar kontinuerlig påverkan för att erhålla funktion

Till toppen av sidan