System med frekvensstyrd motor - reglerad märkhastighet

Begreppsbestämningar

  • märkhastighet:

    den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-1)

Till toppen av sidan