Drivsystem i linhissinstallation - system med frekvensstyrd motor

Begreppsbestämningar

  • frekvensomriktare:

    anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens; jämför strömriktare

  • hisskorg:

    lastbärande organ till hiss bestående av bärram, golv, väggar, tak och korgdörr (SS 763500)

  • märkhastighet:

    den hastighet v i m/s hos hisskorgen för vilken hissen är konstruerad (SS-EN 81-1)

Till toppen av sidan