SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION

Begreppsbestämningar

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

  • spänningsutjämning:

    åtgärd för att mellan föremål utjämna spänningar som uppkommit på grund av åsköverspänningar, elektrostatisk uppladdning, elektrisk influens med mera; jämför potentialutjämning

Till toppen av sidan