System för begränsning av magnetiska fält

Begreppsbestämningar

  • fält:

    (i kopplingsutrustning:) byggenhet i kopplingsutrustning mellan två på varandra följande vertikala avgränsningar (SS-EN 60439-1) (i telesystem:) fält kan utgöra en avgränsad enhet som stativ, enligt SS-IEC 297, skåp, väggyta eller liknande för placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning som ska ingå i ett dokumenterat nät (SS 4551201)

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

  • ställverk:

    kopplingsutrustning, öppen, delvis skärmad eller kapslad i skåp och huvudsakligen avsedd för montering på horisontal yta för fördelning av elektrisk energi

Till toppen av sidan