System för potentialutjämning

Begreppsbestämningar

  • huvudjordningsskena:

    plint eller skena som är en del av jordningssystemet i installationen och som möjliggör elektrisk anslutning av ett antal ledare för jordningsändamål (SS 4364000)

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning mellan ledande delar för att uppnå spänningsutjämning (SS 4364000)

  • överspänningsskydd:

    don som begränsar uppkommen spänning, till exempel gnistgap eller ventilavledare (SS 4870110)

Till toppen av sidan